Rejestracja przedsiębiorstw

Zakładanie firm

Zakres wykonywanych czynności:

  • pomoc w założeniu rejestracji podmiotów gospodarczych,
  • składanie wniosków do KRS,
  • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do US i ZUS.