Kadry i płace

Kompleksowa obsługa kadrowo płacowa

Zakres wykonywanych czynności:

  • przygotowywanie dokumentacji personalnej, akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • przygotowywanie listy płac, kart urlopowych pracowników,
  • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
  • przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji PFRON,
  • przygotowanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.