Rachunkowość

Kompleksowa obsługa księgowa

Zakres wykonywanych czynności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów podatku zryczałtowanego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie rejestrów do celów podatku VAT,
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów,
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych.