Ważne terminy

Wykaz ważnych terminów:

  • 10 – rozliczenie ZUS dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
  • 10 – deklaracja INTRASTAT
  • 15 – rozliczenie ZUS dla firm zatrudniających pracowników
  • 15 – deklaracja VAT-UE w formie pisemnej
  • 20 – PIT 4R -zapłata podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
  • 20 – PIT – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • 20 – CIT – zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
  • 20 – PPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • 25 – deklaracja podatku od towarów i usług
  • 25 – deklaracja VAT-UE w formie elektronicznej